SÅDAN BLIVER DU EN DEL AF TALENTAKADEMIET

For dig, der har viljen til at forfølge dine mål og drømme - både uddannelsesmæssigt og sportsligt.

Det er vores vigtigste optagelseskriterie på Talentakademiet Ringkøbing Skjern. Derudover skal du dyrke din idræt på højeste eller næsthøjeste niveau for din aldersgruppe. Lever du endnu ikke op til dette krav, foretager vi en individuel vurdering af dit potentiale og nuværende niveau.

Et typisk forløb med Talentakademiet varer 3-5 år. Det giver os mulighed for sammen at udarbejde langsigtede planer med både delmål og hovedmål specifikt til dig.

 

Gå til online tilmelding

 

3 TYPER AF ELEVER

Vi tilbyder tre typer af deltagelse for dig som elev. Uanset type tager vi desuden hensyn til din alder, din idræt og din kommende uddannelse.

  • Miljøelever:  10. klasse eller videregående uddannelse. Undtagelsesvist også elever i 9. klasse.
  • Træningselever: Fra 9. klasse og op efter. Mulighed for tilvalg af overnatning ifm. morgentræning.
  • Aspiranter: Yngre elever, typisk fra 7. - 8. klasse.

Alle vores miljøelever bor på Skjern Bank Akademikollegium i Skjern.

 

OPTAGELSE PÅ TALENTAKADEMIET

Vores miljøelever optages efter ansøgning samt en efterfølgende visitation med trænerne på de enkelte spor og Jan-Ole Kristensen, som er daglig leder af Talentakademiet Ringkøbing Skjern.

Træningseleverne optages efter ansøgning og efterfølgende visitation på samme vis som miljøelever.

På Talentakademiet behandler vi ansøgninger om optagelse løbende, men vi ser gerne, at potentielle miljøelevers ansøgninger er os i hænde inden d. 1. maj. Visitationen foretages løbende og sker enten i din klub eller ved deltagelse i træning med Talentakademiet.

Ansøgning om optagelse skal ske direkte til Talentakademiet. 

 

Gå til online tilmelding