• HOVEDSPONSOR:

SKOLE, IDRÆT OG FRITID

Takket været et stort og helhjertet engagement fra kommunens uddannelsesinstitutioner, har vi mulighed for at tilbyde dette elitemiljø, som på bedste vis kombinerer seriøs skolegang, professionel træning samt et fantastisk socialt liv.

Skolen har – og vil altid have - højeste prioritet, men du får derudover rammer, faciliteter og et helt igennem professionelt miljø stillet til din rådighed.  

 

Skolen

Hos Talentakademiet Ringkøbing-Skjern samarbejder vi med en lang række skoler og uddannelsesinstitutioner:

  •          Handelsskolerne i Ringkøbing og Skjern (Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern)
  •          Gymnasiet HTX i Skjern (Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern)
  •          10'eren Ringkøbing-Skjern (Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern)
  •          Vestjysk Gymnasium Tarm (VGT)
  •          Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler
  •          Skjern Kristne Friskole
  •          Videbæk Kristne Friskole

Hvis vores elever har eller får uddannelsesbehov, som disse samarbejdspartnere ikke kan efterkomme, vil vi forsøge at etablere aftaler med alternative uddannelsesinstitutioner.

Eleverne følger normal undervisning, og det er aftalt med skolerne at de altid vil tilstræbe at holde skemafri til elevernes morgentræning.

Det er aftalt, at skolerne giver lovligt fravær til træning, og i øvrigt er behjælpelige, såfremt eleven af en eller anden grund skulle komme bagud i enkelte fag.

Skolerne er som udgangspunkt altid fleksible i forhold til den enkelte elevs tilgang til lektier og fremmøde, ligesom de koordinerer med os, hvis de vurderer, at der er behov for en justering og tilretning af dagligdagen for den enkelte elev.

 

Fritiden

Skolen og idrætten er det vigtigste. Men der skal også være plads til fritiden. Til at være sammen under andre former og til at dyrke det sociale liv. Derfor har vores elever altid minimum én ugentlig friaften.

Vi tilstræber ligeledes at planlægge vores træninger på en måde, som også giver tilstrækkelig med tid til både lektier og det sociale liv. I den sammenhæng har elever, der bor på akademiet, den fordel, at de kan bruge sparet transporttid på lektier og fritid.

Skabe sammenhæng mellem skolegang, fritid og træning, så eleverne får mulighed for en god uddannelse og idræt på eliteniveau.