• HOVEDSPONSOR:

ELEVFORMER OG OPTAGELSE

Som udgangspunkt er det helt overordnede optagelsekriterie, at du skal have viljen til at forfølge dine mål – både uddannelsesmæssigt, kultur- og idrætsspecifikt.

Dernæst skal du dyrke din idræt på højeste niveau, som defineres som højeste eller næsthøjeste ungdomsniveau. Lever du ikke op til dette krav, foretager vi en vurdering af dit potentiale og nuværende niveau.

Forløbet vil typisk være 3-5 årigt, hvor vi sammen udarbejder langsigtede planer, delmål og hovedmål, specifikt for dig.

 

3 typer elevformer

Vi tilbyder tre typer elevformer, hvor vi tager hensyn til din alder, din idræt og din kommende uddannelse.

  1.        Miljøelever, som typisk er fra 10. klasse eller videregående udd., men som også undtagelsessvist kan være fra 9. klasse
  2.        Træningselever, som også typisk er fra 9. klasse, med mulighed for tilvalg af 1 overnatning ifm.
           morgentræningen
  3.        Aspiranter, som typisk er fra 7.-8. klasse

Alle vores miljøelever bor på Skjern Bank Akademikollegium i Skjern.

 

Optagelse

Vores miljøelever optages efter ansøgning samt en efterfølgende visitation og samtale med trænerne på de enkelte spor og Jan-Ole Kristensen, som er daglig leder af Talentakademiet Ringkøbing Skjern.

Træningseleverne optages efter ansøgning og efterfølgende visitation som ovennævnt.

Der kan ansøges løbende, men vi ser gerne at i hvert fald miljøelevernes ansøgninger er os i hænde inden den 1. maj. Visitationen foretages løbende og den sker enten i klubben eller ved deltagelse i træning i Ringkøbing/Skjern.

Ansøgning om optagelse skal ske direkte til Talentakademiet og kan gøres under kontakt eller tryk her